nanpoésie
nanpoésie

‘อีกสักครา’

เหลืองทองทั่วท้องทุ่ง

รอขึ้นยุ้งเป็นข้าวใหม่

รวงเรียวเก็บเกี่ยวไป

มัดเป็นฟ่อนจากซ้อนกำ

นวดข้าวเป็นเม็ดขาย

จากแรงกายที่ตรากตรำ

เหงื่อไหลใครจดจำ

คนปลูกข้าวคือชาวนา

โลกเปลี่ยนเรียนรู้โลก

แสวงโชคเชื่อวาจา

เลขเด็ดเขาให้มา

ทุ่มทุนซื้อด้วยมือใคร

หวยออกบอกไม่ถูก

ค่าเทอมลูกจะเอาไหน

เงินหมดไม่เหลือใด

ชีวิตเศร้าเคล้าน้ำตา

ยากจนก็บาดเจ็บ

แค่ขี้เล็บเรื่องนานมา

ไถหว่านอีกสักครา

เพื่อพรุ่งนี้มีข้าวกิน !

 

 

nandialogue

nanpoésie

บทกวีโดย ปัชชพันธ์

You may also like...