nanpoésie

เขียนไว้, วันที่ วาด รวี มาหาที่บ้าน

กันยายน 2018
เตรียมเป้ให้พร้อมสิเพื่อน
เลือกเป็นจอมยุทธ์เสียแล้ว
ถนนคือบ้าน
ถาวรสถานเป็นอันตราย
อากาศอยู่กลางแจ้ง
คนจริงยิ้มรับแสงแดด
.
รบเท่าที่จำเป็น
แสดงแล้วลงมาเป็นคนดู
พิจารณาความตายทุกเช้า
โอบกอดความชั่วคราว
ดุงดังสายลมบอกรักรุ้งรวี.

 

nandialogue

 

บทกวีโดย ผีเสื้อแดง

You may also like...