วนะ วรรลยางกูร
nanpoésie

สู่การผจญครั้งใหม่

นกบางตัวบินไปแล้ว
ผินผกในอากาศ
โจนขึ้นสู่ลมสูง
สูงขึ้นไป
สูงขึ้นไป
ลิบตา

หัวใจถูกหยดด้วยความรู้สึกอุ่นๆ
ได้ความพร่าเลือนในอดีตมากมาย
ไม่แจ่มชัดก็แจ่มแจ้งในความความรู้สึก

มือของเขา
ข้อนิ้วมือใหญ่โตเกินกว่าจะคิด
ว่าเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการเขียน
นับไม่ถ้วนบนหน้ากระดาษ
แต่ละบรรทัดถูกพรวนซ้ำแล้วซ้ำอีก

ปลูกซ้ำ เก็บผลผลิต และพรวนใหม่
บนไร่นาทางความคิดอันไม่สิ้นสุด
นิรันดร์ในเรื่องเล่าของชาวบ้าน
แม่ น้องๆ พ่อผู้ทิ้งเขาไป
ถูกหว่านลงบนแปลงกระดาษอีกครั้ง

บางช่วงเขาชื่อแผน
บางวันเขาคือนายพิณ
วันที่นึกสนุกเขาคือบุญเฮี้ยง
ประติมากรรมตัวอักษร
ถูกปั้นด้วยชีวิตของคนหลายคน
ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น
ในบ้านที่การกดขี่ไม่สิ้นสุด
กว้างด้วยมิตรภาพของผู้ทุกข์ยาก
ลึกในหัวใจแต่ไม่ซับซ้อน
สูงด้วยซากศพสู่ห้วงหาว
แม้ไม่อาจสอยดาวมาสู่ดิน
ขอเป็นเพียงหนึ่งผัน
เพื่อโน้มตัวทบกันเป็นบันได

และเมื่อเขาตาย
เพื่อนของเขายังอยู่
ลูกของเขายังสู้
หลานของเขายังคงฝัน

นกบางตัวบินจากไปแล้ว
สู่การผจญครั้งใหม่ของเขา

ระลึกถึงพ่อตลอดไป…แด่ วัฒน์ วรรลยางกูร

ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับพ่อ

 

nandialogue

 

บทกวีโดย  วนะ วรรลยางกูร

ภาพ : สุมาลี เอกชนนิยม

You may also like...