รชา พรมภวังค์
nanpoésie

นักเขียนของนักเขียน

ที่เราเรียกว่านักเขียนได้เต็มปาก
ไม่ต้องอาย ไม่กระดาก ไม่ต้องหลบ
ทั้งฝีมือและความกล้า ต้องมาครบ
สหายร้อย ผู้เจนจบ ทุกเวที

ทั้งในเมือง ในป่า ไม่เคยหวั่น
ไม่เคยทิ้งความฝันหันหน้าหนี
จากลานโพธิ์สู่ภูพาน นานหลายปี
เคียงข้างผู้ ถูกกดขี่ และทุกข์ทน

ชื่อวัฒน์ เป็นนักเขียนของนักเขียน
พิสูจน์แล้วเหมือนเปลวเทียนกลางสายฝน
เป็นนักเขียนที่แท้ ก็คือคน
ไม่แปรเปลี่ยนแปลงตนเป็นเทวดา

ไม่ต้องเปลี่ยนจากคนเป็นเทวดา

 

nandialogue

 

บทกวีโดย  รชา พรมภวังค์

ภาพเขียน : สุมาลี เอกชนนิยม

You may also like...